En smart, sikker og trygg låneformidlingsplattform

Vårt mål er å kunne formidle lån til bedrifter i vekst og å kunne gi privat personer mulighet til å investere i bedriftslån til 5-20% rente

Dette tilbyr vi deg som bruker av Investio

Investio gir privat personer som ønsker å investere høyere avkastning gjennom utlån til bedrifter enn hva man får gjennom sparing i aksjefond eller på høyrentekonto.

For bedrifter som søker kapital formidler vi lån fra private investorer til gunstige betingelser. Vår modell for evaluering av lånesøknader er også tilpasset tidligfase bedrifter som har et ferdig produkt eller en tjeneste, og som kan dokumentere salg.

Derfor utvikler vi nå en smart og sikker låneformidlingsplattform som er skreddersydd norske lover og regler og tilpasset nettopp til dette formålet.

Slik virker det

Investeringsobjekter

Investeringsobjekter blir gjort tilgjengelig for private långivere etter at lånesøknaden har blitt godkjent gjennom vår smarte og sikre plattform.

Personlig kontaktinformasjon for lånesøker vil ikke bli publisert.

Valg av investeringsobjekt

Private utlånere vil til enhver tid ha oversikt over investeringsobjekter, og kan fritt velge hvilke lån de vil investere i og hvor mye de vil låne ut basert på risiko score, nedbetalingstid og utlånsrente. Utlånsrenten blir bestemt av risiko score, med 5% rente for laveste risiko og 20% for høyeste risiko.

Signer låneavtale

Når et investeringsobjekt har nådd 100% dekning og låntaker har godkjent lånebetingelser, vil en låneavtale automatisk sendes ut for godkjenning og signatur til lånetaker og de respektive utlånerne.

Vi vil tilby formidling av bedriftslån fra 100 000 NOK opp til 10 MNOK avhengig av bedriftens betalingsevne, med en nedbetalingsperiode fra 12 mnd. til 5 år.

Utbetaling og tilbakebetaling av lån

Utlåner blir først fakturert for det beløpet de har forpliktet seg til å investere i en valgt lånesøknad, når låneavtalen er signert av alle parter. Det vil si at både lånesøker og långivere vil kjenne til hverandres identitet før de godkjenner avtalen.

Vi trekker vårt faste 3% formidlingsgebyr fra lånesummen før lånet utbetales til låntaker. For utlåner er det gratis å investere.

Låntaker betaler tilbake faste månedlige avdrag og renter til hver utlåner gjennom lånets løpetid. Investio AS vil sende ut månedlige faktura for avdrag og renter til låntaker, hvor innbetaling fordeles til de respektive utlånere i henhold til låneavtalen.

Dersom låntaker velger å betale ned lånet tidligere enn avtalt, vil utlånere ikke få betalt renter for den perioden lånet i henhold til avtalen skulle ha løpt etter nedbetalingstidspunkt.

Utlåner kan da velge å investere i andre aktive investeringsprospekt.

Vi vil gjerne høre fra deg

Vi vil utvikle et produkt som er attraktivt og relevant for våre kunder. Vi ser etter dyktige samarbeidspartnere innen bank, finans, forsikring og IT, og tidligfase investorer som ønsker å bli med på vår reise i å endre bedriftslånmarkedet i Norge.

Investio AS er et av oppstartselskapene som er valgt ut til å være med i NCE Finance Innovation inkubatoren i Media City Bergen. Vi er derfor i en unik posisjon med dyktige og relevante samarbeidspartnere i umiddelbar nærhet.

Vi er også medlem av Norsk Crowdfunding Forening.